o nas

zakład doskonalenia zawodowego w warszawie

ZDZ w Warszawie jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat prowadzi edukację w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania, doskonalenia zawodowego. Prowadzi sieć przedszkoli, szkół, placówek kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek zgodnie z ust. Prawo oświatowe) zlokalizowanych w województwach mazowieckim i łódzkim. Od 2004 jest instytucją szkoleniową wpisaną do RIS (WUP), BUR (PARP). Z oferty korzystają klienci indywidualni i instytucjonalni: urzędy pracy, OPS, NGO oraz przedsiębiorstwa.
Skip to content