słownik pojęć

U2F

Weryfikacja dwuetapowa jest funkcją, której zadaniem jest dodatkowa ochrona konta przed nieuprawnionymi próbami logowania. Znana jest także pod nazwą uwierzytelnienia dwukrotnego (dwuskładnikowego, wieloskładnikowego lub właśnie U2F). Użytkownik, aby zalogować się na swój profil, musi tradycyjnie podać hasło do niego. Następnie – w zależności od rodzaju wybranej weryfikacji dwuetapowej – konieczne jest wpisanie kolejnego kodu (np. wysłanego SMS-em lub podłączenie specjalnego klucza bezpieczeństwa, czyli właśnie Yubico). U2F nie wyeliminuje do zera próby nieautoryzowanego logowania, jednak ogranicza go do minimum i skutecznie utrudnia osobom nieupoważnionym zalogowanie się na nasze konto.

NFC

Komunikacja bliskiego zasięgu, NFC (od ang. near-field communication) – krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji, to takie WiFi ale o zasięgu … do 20 centymetrów.

FIDO2

Nowsza wersja dwuetapowej weryfikacji U2F. Eliminuje w ogóle konieczność używania hasła, aby bezpiecznie dostać się na swoje konto.

OTP

Hasło jednorazowe – po pierwszym użyciu wygasa automatycznie. Pozwala ograniczyć ryzyko podsłuchania i przechwycenia hasła, które wykorzystywane jest wielokrotnie.

Skip to content